1.    Ek skakel nou oor na die metode waarmee ons die geslagswortels van Koning Dawid tot aan die einde van die wêreld sal bevestig.
2.    Die bevestiging hiervan sal eerstens berus op die konserwatiewe mag van ons hoogleeraars in hul omgang met die wêreld; die leiding van die mensdom se gedagtes deur opvoeding.
3.    Sekere lede van die saad van Dawid sal die konings en hul erflinge voorberei, hulle kies, nie deur geboortereg nie, maar deur uitnemende vermoë, en hulle insweer met die hoogste geheime van die politiek, en regeringsaangeleenthede, maar op ‘n manier dat niemand van hierdie geheime te hore kom nie. Die rede hiervoor is dat almal moet verstaan dat regering slegs toegeken kan word aan die wat die geheime skole van die kuns bygewoon het.
4.    Aan hierdie personeel alleenlik sal geleer word die praktiese toepassing van die genoemde planne deur vergelyking met vroeëre eeue se ondervindings, en al die waarnemings van polities-ekonomiese bewegings en sosiale wetenskappe. In ander woorde, die gees van elke wet wat die natuur onwrikbaar vasgestel het om menseverhoudinge te orden.
5.    Direkte nasate sal van die troon weerhou word, sou daar in hul opvoeding tekens verskyn van liggeestigheid, sagtheid of enige ander kwaliteit wat gesag kan ondermyn, wat hulle onbevoeg sal maak vir leierskap, wat gevaarlik kan wees op die troon.
6.    Slegs die wat bevoeg is tot strenge, selfs wrede leierskap sal die leisels van regering uit ons hande bekom.
7.    As ‘n koning siek of bekwaald raak, moet hy leisels oorhandig aan nuwe, bevoegde hande.
8.    Die koning se huidige planne, asook sy toekomsplanne, moet streng geheim gehou word, selfs vanaf sy mees getroue raadgewers.
9.    Slegs die koning, en die drie wat hom borg, sal weet wat kom volgende.
10.    In die persoon van die koning, meester van sy eie onwrikbare wilskrag asook die mensdom, sal almal as t’ware die noodlot in al sy geheimsinnigheid waarneem. Niemand sal weet wat die koning probeer bereik deur sy afvaardigings nie, en dus al niemand durf om voor hom te staan op sy onbekende pad nie.
11.    Dit is duidelik dat die koning se breinkapasiteit moet pas by die skaal van die regeringsplan daarbinne. Om hierdie rede sal niemand die troon bestyg voor sy intellek nie deeglik ondersoek is deur die geleerde oudstes nie.
12.    Sodat die mense hul koning sal ken en bemin, is dit onvermydelik dat hy in die strate en pleine met die mense omgaan. So sal ons dan die twee nagte bymekaarbind, wat ons tans so goed verdeel deur terrorisme.
13.    Hierdie terreur is onmisbaar vir ons tot ons albei hierdie magte onder ons beheer kan vasvang.
14.    Die koning van die Joodses mag nie toegee aan sy passies, en spesifiek sensualitiet nie. Geen faset van sy karakter mag sy verstand ontbloot aan dierlike instinkte nie. Sensualiteit is die ergste oorsaak van wanordelike gedagtes, dit vertroebel die intellek, trek die aandag af na die mees brutale sy van menslike aktiwiteit.
15.    Die stut van die mensdom, verpersoonlik in die opperheer van die wêreld, die saad van Dawid, moet al sy persoonlike voorkeure opoffer in diens van sy mense.
16.    Ons opperheer moet voorbeeldig wees, en onberispelik.