1.    Om die mense gewoond te maak aan onderdanigheid moet hulle lesse geleer word aangaande nederigheid, dus sal ons die produksie van luukseartikels bekamp. So sal ons dus die morele standaarde red wat verniel is deur die kompeterende ywer na luuksgoedere. Ons sal weer klein werkswinkels onder vakmeesters bevorder, wat ‘n landmyn sal plant onder die private kapitaal van die massavervaardigers. Dit is onvermydelik, want grootskaalse vervaardigers kan, soms onwetend, die mense se gedagtes lei in rigtings teenstrydig met die regering. ‘n Nasie van vakmanne en klein vervaardigers ken nie werkloosheid nie, wat hulle bind aan die bestaande bestel, en dus aan stewige outoriteit. Vir ons sal die spel uitgespeel wees die dag wat ons mag oorneem. Dronkenskap sal deur wetgewing verbied word, en vervolg word as ‘n misdaad teen die mensdom, wat in ‘n monster verander onder die invloed van alkohol.
2.    Ek herhaal, onderdane gee blinde gehoorsaamheid net aan die sterk hand wat onafhanklik van hulle is, en waarin hulle die swaard erken van verdediging teen gemeenskaplike gevare... wat wil die mense hê met ‘n engel as heerser? Wat hulle wil sien is die verpersoonliking van mag en krag.
3.    Ons opperheer sal al die huidige leiers vervang, wat nou voortsleep in gemeenskappe wat ons gedemoraliseer het, gemeenskappe wat God self ontken, die stapel waaruit die vlamme van anargie opspring, en hy moet hierdie vuur dadelik blus. Hy sal noodwendig dus elke gemeenskap uitwis, selfs ten koste van sy eie bloed, sodat hulle oorgebou kan word as georganiseerde troepe wat met bewussyn sal veg teen elke tipe infeksie wat die staat se lyf met swere dek.
4.    Die gesalfde van God is gekose van bo, om al die magte te verwoes wat gelei word deur instink instede van rede, dierlikheid én menslikheid. Hierdie magte triomfeer tans as rowery en allerhande geweld onder die vaandel van beginsels en vryheid en regte. Hulle het elke soort sosiale orde oorboord gegooi sodat hulle kan bou op die oorskot van die kroon van die Koning van die Jode, maar hulle rol sal uitgespeel wees die oomblik wat hy sy koninkryk bekom. Dan sal dit nodig wees om hulle weg te vee uit sy pad, wat sonder doring of splinter moet wees.
5.    Dan sal ons aan die mensdom kan sê: “Gee dank aan God en buig die knie voor Hom wat voor hom dra die seël van die voorafdestinasie van die mens, waar God Homself Sy ster gelei het sodat niemand anders as Hy ons kan bevry van die voorafgenoemde eeuwels en magte.