1.    In alles wat ek sover aan u rapporteer het, probeer ek sorgvuldig die geheim te onthul van wat kom, wat reeds was, en wat op hierdie tydstip aangaan, op dolle vaart na die vloed van grootse gebeure in die nabye toekoms, die geheim van ons verhoudinge met die Goyim asook finansiële aanheleenthede. Om die onderwerp wil ek nog bietjie praat.
2.    In ons hande is die grootste mag op aarde: Goud. In twee dae kan ons enige hoeveelheid wat ons wil, uit ons store trek.
3.    Daar kan sekerlik geen twyfel bestaan dat ons heerskap deur God self voorafbestel is nie. Ons kan sekerlik nie faal, om met so baie geld, te bewys dat al die euwel wat ons deur die eeue verrig het, was ten einde doel om alles in orde te bring. Al neem dit ‘n mate van geweld, sal ons orde skep. Ons sal wel bewys dat ons die redders is, wat die geskeurde en verfrommelde wêreld teruggebring het na die goeie, dat ons vryheid van persoon en daarmee saam die moontlikheid om dit in vrede en stilte te kan geniet, met behoorlike onderlinge verhoudinge, maar slegs met strenge noukeurigheid op die wet wat ons sal vasstel.  Ons sal dit duidelik maak dat vryheid nie gaan oor laksheid en onbehoorlike gedrag, enigsins meer as wat die krag en eer van ‘n man hom nie die reg gee om destruktiewe beginsels te verskoon deur vryheid van gewete, gelykhied, persoonlike keuses, om homself en andere aan te hits en op te rui met ongeoorloofde toesprake voor oproerige skares. Ons sal duidelik maak dat ware vryheid berus op die onaantasbaarheid van diegene wat met strenge eerbaarheid al die wette van die samelewing navolg, dat menslike waardigheid toegedraai is in die besef van die regte, en afwesigheid van regte, van elkeen, en nie algeheel in fantastiese voorstellings van die menslike ego.
4.    ‘n Enkele outoriteit sal  glorieryk wees, dit sal heers en lei, instede van rondslenter agter leiers en sprekers wat hulself hees kerm oor nonsens woorde wat hulle grootse beginsels noem, maar wat niks anders is as utopiese droompies. Ons outoriteit is die kroon van orde, en daarin rus al die gelukkigheid van die mens. Die hemelse kroon van hierdie outoriteit sal ‘n mistieke buiging van die knie aanroer, ‘n heilige vrees oor al die mensdom. Ware krag neem geen ag van ragte, nie eens met God nie, niemand durf een ietsietjie daarvan ontneem nie.