1.    Die verslag wat ek voorgelê het met ons vorige vergadering, sal ek nou uitbrei met ‘n verduideliking oor interne skuld. Oor buitelandse skuld is ek klaar gepraat, dit het ons koffer gevl met die Goyim se nasionale rykdomme, maar in ons bestel sal daar geen buitelanders wees nie, want niks sal buite ons land wees nie.
2.    Ons het die korrupsie van administrateurs en die laksheid van leiers gebruik om ons geld twee, drie keer terug te kry, deur die Goy regerings geld te leen wat hulle nie nodig gehad het nie. Wie gaan dit aan ons kan doen? Ek praat dus nou net oor interne lenings.
3.    State kondig hulle voorneme om te leen aan, en reik beleggersertifikate uit, wat rentedraende lenings is. Om dit bekostigbaar te maak vir almal, strek die waardes tussen een honderd en een duisend elk, en die wat eerste kom, kry afslag. Die volgende dag word die prys kunsmatig hoër, kastig omdat so baie toustaan om ook te koop. Binne ‘n paar dae oorvloei die geldkas, meer as wat die staat kan gebruik. Die aanvraag oorskry aanbod talle kere, of altans die skynbeeld, om te wys hoeveel vertroue daar in die staat se leningsertifikate is.
4.    Wanneer die komedie egter klaar speel, kom dit na vore dat ‘n onbetaalbare skuld geskep is. Om die rente te betaal, moet nuwe lenings aangegaan word, wat die nasionale skuld inslurp en groter blaas, en wanner daardie lening betaal moet word, eis hulle meer belasting van die volk, maar nie om die lening te betaal nie, nee, hulle haal net die rente by. Die belasting is om te betaal vir ‘n lening op ‘n lening...
5.    Later kom die heruitreiking teen ‘n laer rentekoers, maar steeds sonder om die oorspronklike kapitale bedrag af te betaal, en ook net met toestemming van die krediteurs. Die beleggers word die kans gegun om dadelik uitbetaal te word, en as almal sou instem sou die regering aan sy eie hoek hang, bankrot loop en nie kan betaal nie. Gelukkig weet die Goyim nie veel van finansies nie, en sal liewer die verliese aanvaar as om hulle geld te herinvesteer, en so het hulle telkens hul regerings toegelaat om groot skuld af te skud.
6.    Deesdae, met buitelandse lenings, kan die Goyim nie die trieke toepas nie, want hulle weet goed ons sal ons geld kom terugeis.
7.    Op hierdie manier sal erkende bankrotskap aan al die nasies wys hoe ver hulle van hulle leiers vervreemd is.
8.    Konsentreer hierop, maar ook die volgende: deesdae word all lenings onderskraag deur sogenaamde deposito-lenings, wat binnekort moet terugbetaal. Dis die geld in spaarrekeninge en trusts. As dit net daar bly lê, verdamp dit as rente op buitelandse lenings, en word vervang met ‘n gelyke som in ‘n afgewaterde geldeenheid.
9.    Die laasgenoemde is die lappies oor die lekplekke van die Goyim se tessourie.
10.    Wanneer ons die troon bestyg, sal al hierdie finansiële slenterslae weggevee word as onvantoepaslik op ons belange. Sonder spoor sal ons verwoes alle geldmarkte, want ons sal nie toelaat dat ons aansien geklad word deur ‘n prys op ons waarde nie, ons sal volgens wet die pryse teen volle waarde aankondig, sonder moontlikheid dat dit kan styg of sak. Waardasieverhogings gee verskoning vir verlagings, wat presies is waar ons eerste aan die Goyim se waardes begin knaag het.
11.    Ons sal die geldmarkte vervang met grootskaalse staatskredietinstansies, met die doel dat hulle die pryse van nywerheidsaandele kan vasstel na gelang van die regering se behoeftes. Hierdie institusies sal by magte wees om biljoene in een dag op die mark neer te smyt, of net soveel aankoop. So sal alle nywerhede van ons afhanklik wees. Julle kan self dink watse mag ons so vir onsself kan opbou.