1.    Terwyl ons geen rondneukery met politiek sal toelaat nie; sal ons tog kanale verskaf vir elke rapport, berig of petisie met voorstelle vir die verbetering van die bevolking se lot. Dit sal ons die foute en drome van ons onderdane wys, en ons sal antwoord deur dit te vermag, of deur te spot met die kortsigtigheid van mense wat sleg oordeel.
2.    Om die Staat te kritiseer is niks meer nie as ‘n skoothondjie wat kef vir ‘n olifant. Vir ‘n georganiseerde regering is dit, nie deur die polisie se sienswyse nie maar wel vanuit die publieke oogpunt, dat die hondjie blaf onbewus van die olifant se mag en statuur. Hy het net ‘n les nodig om die belangrikheid van beide in te sien, en hy sal stertjie swaai elke keer wat hy ‘n olifant sien.
3.    Sodat politieke misdade nie helde kweek nie, sal ons dit vervolg as die laagste vorm van misdaad, saam met diefstal, moord en enige ander vuil en vieslike misdaad. Die publiek sal dus die kategorie van politieke dade verwar met die ander soorte misdaad, en dit as dieselfde ding verag.
4.    Ons het ons bes gedoen, en ek hoop ons het verhoed dat die Goyim hierdie metode van opstand sal toepas. Dis hoekom ons in die Media en in toesprake, indirek, en in skole se geskiedenisboeke, die martelaarskap van opstokers adverteer as kastige opofferings ter wille van die algemene welsyn. Diesulke advertensies het die geledere van die liberaliste aangevul, en duisende Goyim beeste by ons ander vee gekamp.