1.    Wanneer die tyd kom dat ons geheime beskerming, giftig vir die prestige van gesag, moet aanspreek, sal ons reël dat daar een of ander rebelllie opstaan, met goeie toespraakmakers. Rondom hierdie gewilde sprekers sal ons almal vergader wat met hom saamstem, en dit gebruik as verskoning om almal se bewegings in te perk, om hulle onder waarneming te plaas deur middel van die Goy polisie.
2.    Omdat meeste samesweerders dit doen meer uit liefde van die saak, vir die gepratery daarvan, sal ons nie ‘n vinger op hulle lê nie, maar ons sal waarnemers in hul midde stuur. Onthou dat dit die aansien van gesag skaad as genoemde gesag te veel sameswerings teen hulself ontdek; dit impliseer ‘n bewussyn van swakheid, selfs ongeregtigheid. Julle weet hoe ons die Goy konings se aansien afgebreek het met gereelde aanslae op hul lewens deur ons agente, blinde skape uit die trop, wat maklik tot misdaad gedryf word deur ‘n paar liberale woorde, solank dit tog net ‘n politieke kleurtjie het. Ons het die heersers gedwing om hul weerloosheid tentoon te stel deur hulself ooglopend te omring met geheime polisie en lyfwagte, en dus het ons hul aanspraak op gesag tot niet gemaak.
3.    Ons eie leier sal in die geheim deur ‘n onbenullige aantal wagte opgepas wees, want niemand moet eens vermoed hy is ooit bang vir enige bedreiging of hoef daarban weg te kruip nie.
4.    As ons die gedagte erken, beteken dit ons teken feitlik ons eie doodvonnis, indien nie vir ons leier nie, dan tenminste sy ryk, kort voor lank.
Regering deur vrees.
5.    Die publieke beeld wat afgedwing moet word, is die voorkoms is dat die leier niks doen vir eie gewin of profyt nie, maar alles wat hy doen is ter wille van die volk. As ons hierdie beeld beskerm, sal die volk hom verheerlik en erken sy noodlot is saamgebind met elkeen van die volk, want uit hom vloei die orde van die daaglikse lewe van die trop.
6.    Openlike en sigbare verdediging van die koning impliseer swakheid in die organisasie van sy mag.
7.    Ons leier sal alewing tussen die volk rondloop, maar met ‘n plaag van nuuskierige agies, wat die voorste linie rondom hom beset, kastig per ongeluk, en hulle sal die res in bedwang hou deur met respek en goeie orde op te tree. Dit sal die saadjie van goeie gedrag verder versprei. As iemand nader storm met ‘n petisie, moet hierdie eerste kollonnade dit in hand neem, en voor almal se oë aan die leier oorhandig. So weet almal dinge wat ingehandig word beriek hul betemming, die leier self het beheer . Die heiligheid van die kroon berus op die volk se wete dat “die koning sal hiervan hoor” of “as die koning tog net geweet het...”
8.    Wanneer amptenare lyfwagte kry, verval die mistieke aansien van gesag. Met ‘n bietjie waaghalsigheid, en elkeen dink homself die meester daarvan, ‘n afgewekene bewus van sy krag, en hy sal geduldig wag op ‘n geleentheid om ‘n aanslag te maak op ‘n gesagsfiguur. Vir die Goyim het ons anders aangeraai, maar ons kan sien watse hulp lyfwagte vir hulle was.
9.    Ons sal kriminele arresteer met die eerste min-of-meer grondige vermoede. Die kans van ‘n fout begaan is tog gering tenoor die gevaar dat iemand wegkom met ‘n politiese oortreding, want hieroor sal ons ongenaakbaar wees. Dit is nog moontlik om op netelige puntjies gewone misdade te verskoon, maar daar is geen verskoning vir iemand wat homself besig hou met sake wat niemand behalwe die regering kan verstaan nie. ...en nie elke regering verstaan regte politieke beleid nie.