1.    Die beginsel van regsverteenwoordiging skep kil, wrede, ongenaakbare mense sonder beginsels, wat elke saak sonder emosie aanpak, suiwer uit ‘n wetlike oogpunt. Alles wat hulle kwytraak is ter wille van verdediging en nie openbare welvaart nie. Hulle wys byna nooit ‘n kliënt weg nie, probeer enigiemand vrygespreek kry, knaag aan elke ou wetlike knoopspuntjie, en kraak dan so vertroue in die regstelsel af. Ons sal hul professie beperk tot uitvoerende dienste aan die publiek. Prokureurs, soos regters, mag nie met die geskilpartye kommunikeer nie, hulle sal deur die hof aangewys word per saak, wat hulle deur dokumentasie en rapporte moet bestudeer, en na die partye ondervra is deur die hof, mag hy sy verdediging begin soos aangedui deur feite wat in die hof na vore kom. Hulle sal ‘n vaste fooi verdien wen of verloor, wat van hulle rapporteurs maak van geregtelike aangeleenthede, en hulle dien as teenwig vir die aanklaer, rapporteur vir die klaer. Hierdie sal sake voor die hof vinniger laat verloop. Reg sal dus toegepas word nie vir persoonlike voordeel nie, maar uit oortuiging. Dit sal ook die huidige praktyk stopsit, waar prokureurs bymekaarkom en toestem dat die ou met die diepste sakke wen.
2.    Ons is al lank besig om die priesters van die Goyim af te kraak, en dus ook hulle missie op aarde, wat ons dalk kon verhinder. Elke dag verminder hul invloed op die mensdom. Vryheid van gewete is oral verklaar, en binne jare val die Christen godsdiens. Wat ander godsdienste betref sal ons nog minder sukkel, maar dis te vroeg om nou te praat. Ons sal die bedieners met wette inknel tot hulle agteruitgaan, so vinnig as wat hulle voorheen gevorder het.
3.    Wanneer die tyd kom om die Vatikaan te tem, sal ‘n onsigbare vinger hulle uitwys. Wanneer die nasies hulle tten die Pous werp, sal ons vorentoe tree as beredders asof ons die bloedgieting wil keer. So sal ons die kelders penetreer en nooit weer uitkom nie, tot ons deur elke fondament van hul krag geknaag het.
4.    Ons koning sal die ware Pous wees van die Heelal, die patriarg van die Internasionale Kerk.
5.    Maar intussen sal die jeug eers nuwe tradisionele gelowe aanleer, dan ons eie. Ons sal nie openlik ‘n vinger lig teen die kerk nie, instede sal ons kritiek lewer wat hulle in sektes laat afskei.
6.    Oor die algemeen dus, sal die Media heeltyd oordeel spreek oor staatsaangeleenthede, gelowe, onvermoë van die Goyim, altyd met die mees ongeskikste taal, sodat dit die prestige daarvan afbreek, soos net die genie van ons stam kon vermag.
7.    Ons koninkryk sal ‘n huldeblyk wees aan Vishnu, elkeen van ons honderd hande op ‘n knoppie van die sosiale masjien. Ons sal alles waarneem sonder die polisie se hulp; hulle is bruikbaar in hulle rol teen die publiek, maar verblind die regering. Ons wil dat elke derde persoon optree as opsigter van al die res, nie uit selfgewin, maar as plig, as vrywillige diens aan die staat. Dit sal nie ‘n skande wees om te klik nie, dit is edel. Valse klagtes sal ons wreed straf, sodat daar geen kans is vir uitbuiting van die stelsel nie.
8.    Ons agente sal uit alle klasse, kom; hoog en laag, die administratiewe elite wat hul tyd verspeel op vermaaklikhede, redakteurs, uitgewers en verspreiders, verkoopsmense en klerke, werkers, busdrywers, knegte en so aan. Die groep, sonder enige regte of mag om op te tree, ‘n kragtelose polisiemag, sal net waarneem en raporteer. ‘n Verantwoordelike groep kontrolleurs sal navrae doen en die klag bevestig, voor polisiemanne sal opdaag vir die daadwerklike arrestasie. Enigiemad wat iets waarneem sonder om te rapporteer, sal aangekla word van verskuiling teen die wet.
9.    Net soos ons hedendaagse broeders genoop is om op eie risiko lede van hul eie familie te verklap aan die Kabaal as hulle enigiets doen weersinnig tot die Kabaal, so sal almal in ons koninkryk die hele wêreld deur hul plig aan die staat navolg in die verband.
10.    So ‘n organisasie sal klaarspeel met magsmisbruik, intimidasie, omkopery, inderwaarheid alles wat ons die Goyim afgedwing het omdat ons soveel beter is as hulle. Hoe anders moes ons chaos in hulle administrasie veroorsaak? Een van die beste planne was die aanstelling van die agente verantwoordelik vir herstel van rus en vrede; hulle posisies plaas hulle in die perfekte situasie om die vrede so goed as moontlik op te breek, op wrede maniere, met hulle hardkoppige selfverheerliking, onverantwoordelike afdwinging van gesag en mees belangrik, korrupsie.