1.    Sodat alle magte wat teen ons kan saamstaan, breek ons die eerste bastion van samehorigheid af: die universiteite, deur hulle in ‘n ander rigting op te lei. Hulle amptenare en professors sal almal voorbereid word vir hul taak in detail en in geheim, wat hulle nooit van sal afwyk nie, geen jota of tittel nie, en sal in posisies geplaas word wat hulle afhanklik van die regering sal maak.
2.    Ons verwyder ook alle onderrig wat verwys na die politieke kwessie. Hierdie vakke sal net vir ‘n paar dosyn uitgekeurde persone wees, gekies vanuit die gesalfdes vir hul uitstaande vermoëns. Die universiteite mag nooit weer ‘n klomp moffies vanuit hulle hekke laat loop met gedagtes van grondwet skryf nie, asof dit ‘n komies-tragiese verhoogstuk is. Hulle hou hulself besig met goed wat nie eens hul pa’s kan verstaan nie.
3.    Onbegeleide kennismaking met baie mense met vrae oor openbare aangeleenthede skep utopiese dromers en slegte onderdane, soos julle kan sien in die voorbeeld wat ons skep deur die Goyim se universele opvoeding in die rigting. Ons moet in hul opvoeding insluit elke ding wat hulle beskawing omvergooi. Wanneer ons egter aan bewind kom, sal ons alles wat onstellend is, uit die opvoedkunde haal, sodat die jeug gehoor sal gee aan gesag, en lief sal wees vir die regeerder wat rus en vrede verskaf.
4.    Die liefde vir outydse wyshede en kuns, asook enige study oor outydse geskiedenis, wat meer slegte as goeie voorbeelde bevat, sal ons vervang met studies oor vooruitgang. Ons sal uit die mens se gehue wis, elke geskiedkundige feit uit vorige eeue wat ons ondraaglik vind, en los net daardie wat die Goyim se foute uitwys. Die studie van lewensvaardighede, die pligte van die klasse, die onderlinge verhouding tussen mense, die vermyding van selfsugtige voorbeelde wat euwel versprei, en diesulke vrae oor opvoedkundige geleenthede, sal voor staan in ons opleidingsprogram, apart opgetrek vir elke klas en sosiale posisie, nooit eenvormig nie. Om die kwessie so aan te pak, het spesiale betekenis.
5.    Elkeen sal opgevoed word soos paslik vir sy sosiale stand en pligte. Party briljante genieë sal altyd regkry om op te styg, maar, om net ter wille van ‘n paar slimmes, mense tot ons kring toe te laat, om posisies te steel waar geboorte of amp voorrang hou, is ondenkbaar. Julle sien tog wat het sulke belaglikheid die Goyim in die sak gebring.
6.    Hy wat regeer moet deurgaans by skole en openbare plekke sy onderdane onderrig in die betekenis hiervan, en wat hy alles doen en nog beplan tot voordeel van die land.
7.    Ons sal alle vryhede in opvoeding stopsit. Leerlinge van alle ouderdomme is vry om saam met hul ouers die opvoedkundige byeenkomste by te woon, amper soos ‘n klub. Op openbare vakansiedae sal onderwysers voorlees, gedagtes wat blykbaar uit sy kop spring, kwessies oor menseverhoudinge, die wet van voorbeelde, filosofiese teorieë oor dinge wat nog nie aan die wêreld bekend gemaak is nie. Ons sal dan hierdie teorieë ophef tot status van dogmatiese geloof as ‘n stappie nader aan ons geloof. Aan die einde van ons seminaar, nadat ons die program vir hede en toekoms uitgelê het, sal ek vir u die beginsels van hierdie teorie voorlees.
8.    Om op te som: Ons weet van baie eeue deur dat mense op idees lewe, deur idees gelei word, dat hierdie idees net ingeneem word met opleiding gepas vir elke ouderdomsgroep, met verskille in metodes natuurlik. Ons sal vir onsself die laaste korreltjie onafhanklike denke opraap vir eie gebruik, wat ons van ouds af gebruik op onderwerpe en idees wat ons bevoordeel. Die sisteem om gedagtes te tem is reeds aan die werk tussen die Goyim, deur middel van die beginsel van onderrig met voorbeelde, dit skep ‘n generasie wat niks kan doen of verstaan as iemand nie eers demonstreer nie. In Frankryk het een van ons allerbeste agente, Bourgeois, reeds goeie resultate verkry met ‘n publieke plan van voorbeeldsonderwys.