1.    As ons oorneem, mag daar geen godsdiens wees nie, anders as aan die Een God van ons Gekose Volk, en ons noodlot is saamgebou met die lot van alle nasies. Ons moet dus alle ander gelowe verwoes. As dit nou sou geboorte gee aan hedendaage Atheïste, dan maar so, dis tydelik, dit pla ons min, hulle kan as waarskuwing dien vir die wat nie ons lering van Moses aanvaar nie, al het dit, in die stabiele en hoogs uitgebreide vorm, die nasies van die wêreld reeds onder ons bewind geplaas. Daarop berus ons die mistieke mag van die Talmud, waarop alle opvoedkunde gebasseer word.
Ons sal elke geleentheid gebruik om artikels te publiseer wat uitwys hoe ons voordelige heerskap beter is as die slegte ou dae. Die seën van rus en vrede sal eeue se geweld en lyding verskoon as nodig om die voordele te oes. Die foute van die Goyim se regerings sal ons helder inkleur en uitbeeld. Ons sal sulke afsku kweek teen hulle dat mense vredige slawerny sal verkies eerder as die kastige vryheid wat die mensdom gemartel het, en die bronne van menslike voortbestaan uitgeput het, bronne uitgeput deur ‘n klomp agterbakse avontuursoekers met g’n benul wat om hulle aangaan nie. Die nuttelose veranderings van regeringsvorme wat ons op die Goyim afgedwing het om hul staatstrukture te ondergrawe, sal hulle so uitput dat hulle naderhand sal verkies om te ly onder ons, eerder as om die risiko te loop van “nog ‘n gemors soos laaskeer”.
Ons sal Christus verbied
2.    Terselfdertyd sal ons fokus op die geskiedkundige foute van die Goy regerings, wat eeue lank die mensdom gemartel het in hul onkunde aangaande openbare welsyn, in hul gejaag na welsynsbedening, en nooit merk hulle op dat hulle pogings tot welsyn altyd die onder-liggende menseverhoudinge skaad, en dus die grondslag van mededeelsaamheid.
3.    Die krag van ons beginsels en metodes lê daarin dat ons daarop uitbrei as ‘n pragtige kontras teen die vrottende karkas van die ou sosiale bestel.
4.    Ons filosowe sal sal elke tekortkoming van elke geloof langdradig bespreek, maar nie een mag ons geloof bevraagteken uit ‘n eerlike oogpunt nie, wat net ons ooit sal verstaan, en nie een van ons sal ooit durf die geheim verraai nie.
5.    In die sogenaamde vooruitstrewende lande het ons ‘n vieslike, walglike vermaaklikheidvorm geskep. Ons laat dit tydelik toe na ons oorneem, want dit dien as welverdiende ontsnapping na al die toesprake en partyprogramme wat ons sal uitreik vanuit die beste oorde...ons wyse leeraars, opgelei om die Goyim te lei, sal toesprake hou, projekte ontwerp, memoirs en artikels skryf, alles om die Goyim se verstand te lei na begrippe en kennis wat ons besluit is nodig.