1.    Die daaglikse las van die Goyim maak van hom ons dienstige kneg. Die Goyim wat ons toelaat tot ons pers, sal agente wees wat alles aanspreek wat ons nie kan of wil in amptelike dokumente nie. Intussen sal ons die geraas gebruik om stilletjies die nodige veranderinge in te bring, dan stel ons dit voor aan die volk as iets wat reeds vermag is. Niemad sal durf om ‘n gedane taak te kelder nie, veral as dit voorgestel word as vooruitgang... en dan skielik het die media iets nuuts vir die volk om aan te dink, te oorweeg, oor te stry, het ons hulle nie dan geleer om altyd die nuwe te soek nie? In die mengelmoes sal die ondeurdagte uitdelers van fantastiese fortuine hulself voorsit as bydraers tot die saak, mense wat nie die geringste benul het van die kwessies waaroor hulle kastig kwel nie. Politiek is slegs vir diesulkes wat al eeue lank dinge dryf, die skeppers.
2.    Alles dui daarop dat ons die opinie van die trop uitsoek omdat dit ons masjinerie gladder laat loop, en u mag dink dat, instede van dade, ons prys soek vir woorde, wat ons uiter op die of daai onderwerp. Ons maak alewig openbare toesprake om te verduidelik dat ons alles doen wat ons doen, ter wille van gemeenskapswelsyn.
Ons verlei die werkers
3.    Om skoorsoekers weg te lei van politieke kwessies, stel ons voor, kastige splinternuwe kwessies oor politiek, naamlik nywerheidkwessies. Op daardie vlak, laat hulle hulself disnis stry! Die massas het ingestem tot niksdoen, om te vergeet van politiek (soos ons hulle geleer het as deel van die geveg teen Goy regerings) maar net as ons hulle kan besig hou, en ons skryf voor, iets wat lyk na daardie presiese politiese doel. Sodat die algemene publiek nie agterkom wat daardie doel is nie, hou ons hulle besig met vermaaklikhede; sport, stokperdjies,  tydverdrywe, glinsterpaleise.... binnekort kondig ons groot pryse aan vir kompetisies in kuns, sport van alle soorte, dit sal hulle gedagtes aflei van sake waar ons andersins sou moes verantwoording doen. Soos die mense minder gewoond raak om hul eie opinies te vorm, sal hulle soos ons begin klink, want ons alleen bepaal waar hul nuwe gedagtes loop... gelei deur mense wat hulle nooit sal vermoed is aan ons kant nie.
4.    Die rol van die liberale, utopiese dromers, sal uitgespeel wees wanneer ons regering erken word. Tot dan dien hulle ons goed genoeg. Dus dryf ons hul denke na fantastiese nuwe teorië, nuut en klaarblyklik progressief. Het ons nie reeds elke Goy se leë skedel laat spin met vooruitgang nie? Daar is nie een Goy oor wat kan insien nie, die woord vooruitgang verdoesel ‘n wegbreek van waarheid in alle gevalle wat nie te doen het met materiële uitvindsels nie. Soos enige foutiewe aanname, verskans dit die waarheid wat niemand ken nie, behalwe ons, die Godsverkose opsigters.
5.    Nadat ons koninkryk tot mag gekom het, sal beroemde sprekers verskriklike stories vertel van die lewensgevaarlike probleme wat ons opgelos het onder ons voordelige heerskap.
6.    Wie sal raai, dat elke liewe een van hierdie persoonlikhede net ‘n teaterpop is, geredigeer deur onsself, volgens die plan wat eeue lank al geheim bly?