1.    Die woord “Vryheid” kan verskeie maniere vertaal word, ons vertaal dit so:

2.    Vryheid is die reg om te doen wat die wet toelaat. Hierdie vertolking sal later vir ons van grootse waarde wees en vryheid in ons hande plaas, want ons sal wette maak en breek soos dit ons bogenoemde program bevoordeel.

3.    Die Media sal ons as volg teen optree: Wat is die doel van die Media? Om daardie passies en gevoelens te kweek wat ons benodig vir ons doel, andersins dien dit die onmededeelsame party-kwessies. Die Media is baiekeer wispelturig, onregverdig, uitdagend, en die meerderheid mense het geen idee wie die Media eintlik dien nie. Ons sal hulle in die bek ruk, dieselfde doen met alle uitgewers, wat baat dit ons as ons die Media stilmaak, maar elke onafhanklike uitgewer kan boeke en omsendbriewe publiseer? Massamedia, wat ons tans te veel kos om behoorlik te sensuur, sal vir ons ‘n grootse bron van inkomste word. Ons sal spesiale belastings en sekuriteitsdepositos vereis vir elke uitgewer en publikasie, en hulle sal waarborge gee om die Staat te verdedig teen alle aanval in die Media. Enige pogings tot aanval sal ons swaar straf met ongenaakbare boetes. Dinge soos seëlbelasting en  sekuriteitsdepositos sal die Staat veel geld inbring. Sowaarlik sal sekere partye geen koste spaar vir eie publisiteit nie, maar ons sal hulle smoele bind die oomblik wat hulle ‘n tweede keer aanval. Niemand sal ons hemelse kroon van onfeilbare regering aanraak nie. Die verskoning om ‘n uitgawe te blokkeer, sal wees dat hulle die volk onnodig en sonder rede met onrus aanblaas. Ek wil julle graag daarop dui dat sommige van ons aanvallers instansies sal wees wat ons self stig, maar hulle sal net dinge aanval wat ons reeds besluit het om te verander.

4.    Nie een enkele aankondiging sal die publiek bereik sonder ons beheer nie. Nou reeds word dit vermag deurdat alle nuusberigte vergader word deur ‘n klein groepie nuusagentskape, (Reuters, Associate Press) vanwaar dit die wêreld deur versprei. Ons besit hierdie agentskappe, en hulle publiseer net dit wat ons hulle voorsê.

5.    Ons is reeds so in beheer van die Goyim se gedagtes dat hulle die hele wêreld se gebeure deur die gekleurde lense van ons nuusmasjien sien. Daar betsaan in geen Staat enige beperkinge aan ons toegang tot wat die Goyim kastig staatgeheime noem nie. Dink net wat ons posisie sal wees, die dag wat ons erken word as opperheersers in die persoon van ons wêreldkoning.

6.    Ons keer terug na die toekoms van die media. Elkeen wat wil publiseer, ‘n biblioteek stig, of ‘n drukpers wil begin, moet eers ‘n diploma verwerf daarvoor, wat ons met die geringste oortreding sal wegvat. So word die gereedskap van gedagtes ‘n opvoedkundige toestel in ons regering se hande, en ons sal nie toelaat dat die trop mislei word deur fantasië  en drome van vooruitgang nie. Ons weet tog almal sulke verbeelde seëninge lei tot anargiese verhoudinge tussen mense en tussen mens en gesag, want vooruitgang, of tenminste die idee daarvan,  bring voort allerhande gedagtes oor bevryding, sonder om limiete te stel. Alle sogenaamde liberale is anargiste, indien nie in feit, dan in gedagte. Elkeen van hulle jaag na skimme van vryheid, en elkeen val in dieselfde slaggat van onbeskoftheid, in ander woorde, anargie wat protesteer ter wille van protestering.

7.    Ons kyk na die spesialis-uitgewers. Ons sal, soos alle ander media, belasting eis per bladsy, en sekuriteitsdepositos, en boeke korter as 30 blaaie sal dubbel belasting betaal. Ons sal hulle reken as pamflette sodat ons aan die een hand tydskrifte kan beperk, wat tog die ergste gif in drukvorm is, en aan die ander hand, forseer dit die produksie van lang, uitgebreide publikasies wat min gelees sal word, veral omdat dit so vrek duur sal wees. Intussen sal ons publiseer wat ons kan om die geestesontwikkeling te lei waar ons wil, en dit sal spotgoedkoop wees en almal sal dit verslind. Hierdie belastings sal wispelturige ambisies in literatuur inperk, en die gevaar van regsklagtes en boetes sal die skrywers onder dwang hou. As jy nog iemand kan vind wat teen ons wil skryf, sal die drukkers en uitgewers in iedere geval staatstoestemming moet verkry. Ons sal dus vooraf weet van enige trieke en solank vooraf al die nodige verskonings en verduidelikings rondom die onderwerp voorberei.

8.    Literatuur en joernalisme is die twee mees belangrike magte van opvoeding, dus moet ons regering die meerderheid van joernale besit. Dit neutraliseer die skadelike invloed van die private media, en plaas in ons hande ‘n magtige invloed op die openbare gedagtegang. As ons lisensies gee vir tien joernaliste, maak ons nog dertig vir onsself, op elke vlak. Die publiek mag nooit hiervan hoor nie. Dis hoekom ons publikasies die mees radikaal sal wees, met die verste tenoorgesteldes, voorkeure, opinies, dit sal vertroue skep in ons, en heel onbewuste oponente sal by ons skaar, wat hulle weerloos in ons lokval laat.

9.    Voor, in die voorste ry, staan amptelike organe, wat altyd ons belange verdedig, en dus min invloed daarbuite sal hê.

10.    Die tweede ry staan vol semi-amptelike instansies, en hulle taak is om die louwarm draadsitters uit te koggel.

11.    In die derde ry sal ons self plaas, teenstanders wat lyk asof hulle in elke opsig ons tenoorgestelde is. Ons ware vyande sal hierdie blufspel aangryp, en hulself daardeur ontbloot.

12.    Solank as wat die grondwet nog bestaan, sal ons koerante stig van elke kleur: aristokraties, republikeins, revolusionêr, selfs anarchisties. Soos die Indiese god Vishnu, sal hulle honderde hande hê, elkeen met ‘n vinger op enige openbare opinie wat ons begeer. As ‘n pols vinniger klop, sal hierdie hande opinie buig in die rigting na ons begeerte, want ‘n opgewonde pasiënt verloor alle hoop en sal enige raad aanvaar. Die gekke wat dink hulle herhaal die opinie van hul gunsteling nuusleser, herhaal ons opinie, of enige opinie wat ons bruikbaar vind. In die wanverstand dat hulle hul party se beleid volg, loop hulle agter die vlag aan wat ons vir hulle uithang.

13.    Sodat ons koerantmafia die regte rigting volg, moet ons versigtig en noukeurig wees. Onder die titel van Sentrale Persdepartement sal ons literêre samekomste reël, waar ons agente onderlangs en sonder om aandag te trek, die nuutste bevele en wagwoorde insinueer. (Dink byvoorbeeld die Davos-vergaderings.) Deur besprekings en argumente, altyd oppervlakkig, sonder om die kern van enige saak aan te raak, sal ons organe skyngevegte hou teen die koerante, met die uitsluitlike doel dat dit ons die geleentheid sal gee om uit te brei oor ons siening van aangeleenthede, maar ook net as dit ons pas.

14.    Hierdie aanvalle op ons sal ook ‘n ander doel dien, naamlik skep dit die illusie dat daar vryheid van spraak bestaan, plus ons agente kry kans om te bewys dat al ons teëstanders dwase is, hulle kan geen argument volhou teen ons bevele nie.

15.    Hierdie metodes, onwaarneembaar deur die publiek, dog akkuraat, dien beste om die aandag en vertroue na ons regering te trek. Deur middel van hierdie metodes sal ons, van tyd tot tyd, soos die oomblik vereis, die volk se gadagtes aanvuur of aan die slaap sus aangaande politieke kwessies, om hulle te oortuig of verwar, deur nou waarhede, dan valshede, feite of versindsels, soos ons dink dit ontvang sal word, met graagte of weersin, altyd, altyd tree ons versigtig vorentoe, voel die grond voor ons trap... Ons sal oor ons opponente triomfeer, want hulle besit nie die media waarmee hulle hule eie sienswyses en belange kan bevorder nie. Ons sal nie eens met hulle hoef te stry nie, miskien so bietjie aan die oppervlak.

16.    Hierdie waaghalse skerpskutterskote uit ons eie derde geledere (die sogenaamde ‘opposisie’), sal altyd streng veroordeel word deur ons semi-amptelike organe in die tweede gelid.

17.    Deesdae reeds, neem byvoorbeeld die Franse nuuspers, is daar verstandhoudinge wat direk dui op vrymesselaarsolidariteit met die agting op die wagwoorde: all die nuusorganisasies word saamgebind deur professionele geheimpies. Nes die voorspellers van ouds, sal nie een van hulle erken wie hulle inligtingsbron is nie, behalwe as daar besluit is om so ‘n iemand te ontbloot. Nie een joernalis sal sy geheim verklap nie, want nie een van hulle mag praktiseer nie, tensy hy ‘n hengse klad op sy velede het... swere kan oopgekrap word. Solank min mense weet, sal die befaamde joernalis ‘n entoesiastiese gevolg ervaar.

18.    Ons berekeninge neem veral ag op die landelike gebiede. Dit is belangrik dat ons daar die vlamme van passie aanblaas vir enige ding wat ons die hoofstad mee kan aanval, deur te maak asof dit die onafhanklike drome en wense van die mense op die platteland is. Natuurlik sal alles uit dieselfde bron wees; ons. Wat ons benodig is dat, tot ons owermag bekom, die hoofstede hulself gewurg voel deur die landelike opinie, die meerderheid wat ons geskep het. Die doel is dat die regering niks wat ons reeds vermag het, mag bevraagteken nie, want dit is die kastige wil van die meerderheid in klein dorpies.

19.    In die periode waar ons mag oprys, mag ons geen woord in die media toelaat of erken oor enige openbare oneerlikheid nie. Dit moet duidelik word dat die nuwe regime perfek en na almal se smaak optree, en alle kriminaliteit is uitgewis. Enige kriminele optrede sal bekend wees aan die krimineel, sy slagoffer, en dalk ooggetuies, niemand anders nie.