1.    Parlement is, so te sê, die uitbeelding van die heerser se gesag, die “skou” deel van die Wetgewende korps, wat ons kan noem die redakteurs van die heerser se wette en afvaardigings.

2.    Hier is dan die program vir die nuwe grondwet: Ons sal voortbring Wet, Reg en Justisie, eerstens vermom as voorstelle aan die wetgewende korps, tweedens as afvaardigings van die president verdoesel as algemene regulasies, aanbevelings van die senaat of ministeriële opdragte. Derdens, sou gunstige toestande daartoe leen, revolusie teen die Staat.

3.    Noudat ons min of meer die tegniek gedefinieër het, kom ons praat oor details en kombinasies  waarmee ons die revolusie teen die Staat kan uitvoer soos reeds aangedui. Met kombinasies bedoel ek Mediavryheid, reg van samekoms, reg tot gewete, die stemreg, en vele ander moet uit die mensdom se geheue verdwyn, vir altyd, of ‘n radikale verandering ondergaan die dag wat die nuwe grondwet in werking tree. Alleenlik op daardie oomblik, kan ons al ons opdrae afvaardig, want later sal enige opmerklike veranderinge gevaarlik wees. As ons veranderinge streng afdwing, kweek ons vrees vir enige verdere veranderinge in daardie rigting. As ons die verandering  saggies inbring, sal hulle dink ons erken ‘n vroëre fout, en dit sal die beeld van ons onfeilbare prestige beskadig, of hulle sal dink ons het bang geraak en probeer nou gatkruip met klein toegewentjies, en instede van dank betoon, eis hulle dit as reg. Al hierdie is skadelik vir die prestige van ons nuwe grondwet.
Wat ons vereis, is dat, die oomblik wat ons grondwet in werking tree, terwyl die nasies nog in onsekerheid en vrees sidder na die revolusie en terreur, dan moet hulle insien ons is so sterk, so onoorwinlik, so vervul met wonderbaarlike mag, dat ons glad geen notisie neem van hulle, hulle opinies of wense nie, dat ons bereid en by magte is om alle trekke daarvan uit te delg enige tyd, enige plek, dat ons alles aangegryp het wat ons wou en nie ‘n druppel van ons mag met hulle sal deel nie... Dan, in vrees en bewing, sal hulle ogies toemaak en gedeë wag dat alles tog net tot einde sal kom.

4.    Die Goyim is ‘n trop skape, ons is hul wolwe. Weet julle wat gebeur wanneer die wolwe tussen die trop kom?

5.    Daar is nog ‘n rede vir hulle om oë te knyp: ons sal hand en mond belowe om alle vryheid terug te gee, sodra ons die vyande van vrede uitgewis het en alle partye getem is.

6.    Dis nie moeite werd om te sê hoe lank hulle sal moet wag vir hul vryhede nie...

7.    Nou hoekom het ons hierdie onderleggende beleid in die Goyim se koppe ingeprent, sonder om hulle die betekenis te laat verstaan? Inderdaad, met ‘n ompad moes ons wydgesaaide nasie bekom wat tog nooit direk verkry kon word nie. Dit is die basis vir ons geheime messelary, wat onbekend is aan die Goyim, hulle is nie eens verdag oor ons planne nie, hierdie Goy beeste wat ons saamgesnoer het in die skynweermag van die vrymesselaarsverenigings waarmee ons stof in die oë van hul vriende skop.

8.    God het ons, sy Verkore Volk, die gawe gegun van wydverspreiding (diaspora), wat almal dag is ons weerloosheid, maar dit het ons krag geword, waar ons nou op die drumpel staan van soewereiniteit oor die hele wêreld.
9.    Daar bly min oor wat nog gebou moet word op die fondasie wat ons gelê het.