1.    Wanneer jy ons beginsels wil toepas, moet jy let op die nasionale karakter van die plek waar jy opereer. Tot die mense heropgevoed is na ons hand, moet jy die metodes aanpas by hul karakter. Met omsigtige toepassing van die metodes, sal nie eens ‘n dekade verbygaan nie, of selfs die koppigste natuur sal verander, en dan tel ons nog ‘n nasie by die wat ons reeds ondergekry het.
2.    Die woorde van die liberalis, eintlik die woorde van ons messelaars; Vryheid, Gelykheid en Broederskap, sal in ons bestel verander na die reg tot vryheid, die plig van gelykheid en die ideaal van broederskap. Oftewel dis hoe ons dit sal voorhou, en daarmee die bul by die horings gryp; de facto het ons alle wette behalwe ons eie uitgewis, alhoewel daar de jure steeds baie oorbly. Deesdae, as ‘n Staat teen ons mor, is dit bloot terwille van skyn, op ons eie aandrang en diskressie, want hulle haat vir Jode is onmisbaar nodig vir die beheer van ons mindere gebroedertes. Ek sal nie nou detail verskaf nie, ons het herhaaldelik hieroor gepraat in ons besprekinge tussen mekaar.
3.    Daar is geen perke aan ons aktiwiteite en aksies nie. Ons supergoewerment bestaan deur buite-wetlike toestande wat ideaal beskryf word deur die terminologie van diktatorskap. Ek is by magte om julle met skoon gewete mee te deel dat ons, die wetgewers, uitspraak sal lewer en straf opleg, ons sal straf en ons sal vergewe, ons, as hoof van ons weermag, ons sit op die ryperd van die leier. Ons sal regeer met krag en mag, want in ons hande is die flarde van ‘n eens magtige party, nou oorkom deur ons, en ons wapens is onbeperkte ambisie, brandende gierigheid, genadelose weerwraak, haat en nyd.
4.    Uit ons vloei die aloorheersende terreur. Aan ons kant is mense met allerhande opinies; die wat die koninklike huise wil herstel, die populiste, die sosialiste, kommuniste en utopiese dromers van elke soort. Ons het hul almal ingespan vir dieselfde taak. Hulle knaag elkeen op sy eie manier aan die oorblyfsles van gesag, hul streef na die ondergang van die vasgestelde orde. Hiedeur word alle state gemartel, hulle smag na rus, hulle sal enighiets opoffer vir vrede, maar ons sal hul geen vrede gun nie, tot hulle ons supergoewerment erken, en hul onderdanigheid verklaar.
5.    Die mense het ‘n gekerm opgehef aangaande ‘n interasionale verdrag oor sosialisme. Deur hulle op te breek in faksies en partye, is hulle onderhewig aan ons, want, om ‘n saak te beveg kos geld, en ons beheer al die geld.
6.    Ons kan ons dalkies besorg dat die ‘voorsig’ van die Goy konings en die ‘blinde’ mag van die Goy skares mekaar mag bystaan, maar ons het dit reeds verhoed deur tussen hulle ‘n helse vrees vir mekaar aan te kweek. Dus bly die blinde mag van die trop aan ons kant, en ons alleen sal hulle met leierskap voorsien, en natuurlik lei waar ons nodig voel vir ons eie doeleindes.
7.    Dat die blinde trop nie ons leidende hand ontsnap nie, moet ons gereeld met hulle omgaan, indien nie persoonlik nie, tenminste in die persoon van een van ons mees betroubare broeders. Wanneer ons erken word as die enigste gesag, sal ons persoonlik met mense op straat redeneer, en hulle opvoed oor politieke kwessies, sodat hulle kan draai waarheen ons stuur.
8.    Wie gaan verseker wat word in dorpskooltjies geleer? Behalwe vir die woorde van ‘n diplomaat of koning op sy troon, word elke woord dadelik landwyd versprei deur die stem van die volk.
9.    Sodat ons die Goyim se institusies kan verwoes voor die uur, het ons elkeen liggies en met kunstigheid aangeraak, ons het die spilpunte van hul dryfvere vasgeknyp. Hierdie dryfvere, wat georden en voorafbeplan uitgelê was, het ons  met liberale wanorde vervang. Ons het ons vingers op die administrasie van die wet, die verkiesingsproses, die Media, persoonlike vryheid, maar mees belangrik, opvoeding en opleiding, die hoekstene van ‘n vrye bestaan.
10.    Ons het die Goy jeug om die bos gelei, verlei en bevark met beginsels en teorië wat ons weet is ‘n klomp snert, maar ons kweek dit sterk aan.
11.    Te bowe die wet, sonder om enigiets te verander, deur allerlei teenstrydige interpretasies, het ons iets groots vermag. Die resultaat kan gesien word in die manier wat vertolkings die wet verdoesel, en selfs totaal weg laat raak uit die oog van die regering, want dit is tog onmoontlik om tred te hou met daardie deurmekaar spinneweb genaamd Wetgewing.
12.    Hierdie is dan die oorsprong van ons teorie van arbitrasie.
13.    Die Goyim sou met wapens in hand teen ons opstaan, sou hulle hiervan te hore kom voor ons uur slaan, maar in die Weste het ons ‘n plan so gruwelik dat die dapperstes onder hulle yl in vrees: Die tonnelwerke in die stede, die ondergrondse infrastrukture en geboue wat tans in elke hoofstad is, wat te hoogte geblaas sal word saam met hulle institusies en argiewe.