1.    Ons moet onsself bewapen met elke wapen wat die vyand op ons mag rig. Ons moet kyk na die fynste skakerings van uitdrukking, en knooppuntjies van die woordeskat van wetgewing, sodat ons, in sake waar ons benodig, verskonings kan vind vir geregtelike uitsprake wat andersins absurd en onregverdig sou klink; ons moet dit optof in mooie ideale van moraliteit soos uiting verleen deur die Wet. Ons direktoraat moet onsself omring met al die magte van beskawing waarmee ons moet saamwerk. Ons sal omring word deur uitgewers, juriste, administrateurs, diplomate en, uiteindelik, met mense voorberei in ons spesiale skole vir super-opvoeding. Hierdie mense sal die geheime van sosiale struktuur verstaan, hulle sal die taal ken wat met die politieke alfabet en woorde gebou kan word, hulle sal die vuil onderkant van menslike natuur ken, met al dié se sensitiewe snaartjies wat getrek kan word. Snare soos die gedagtetoestand van die Goyim, hul gewoontes, tekortkominge, sondes en voorkeure, die eienaardighede van verskillende klasse en lewensomstandighede. Nodelooos om te sê, sal hierdie talentvolle assistente nie gekies word vanuit die Goyim nie, wat gewoond is om administratiewe werk te doen sonder om die doel daarvan na te gaan. Die Goyim teken dokumente sonder om dit te lees, en hulle dien net uit gretigheid of ambisie.
2.    Ons sal ons regering omring met ‘n hele wêreld vol ekonome. Dit is hoekom ekonomie die grondslag is van die Joodse opvoeding. Rondom ons sal wees ‘n sterrestelsel vol bankiere, en nyweraars, kapitaliste en, mees belangrik, miljoenêrs, want, uiteindelik, sal alles bereken word  deur die kwessie van getalle.
3.    Tot ons met veiligheid alle poste in die regering aan ons Joodse broeders kan oordra, sal ons diesulke poste oorgee in die hande van mense wie se verlede en reputasie so sleg is, dat daar tussen hulle en die gemeenskap ‘n afgrond groei, mense wat, sou hulle een woord teen ons uiter, net sal moet verdwyn of kriminele aanklagte in die gesig staar, wat beteken hulle sal ons belange verdedig tot hul laaste asem.