1.    Die opbou van wapens, die groei van polisiemagte, alles nodig vir die voltooïng van ons plan. Wat ons moet bereik is dat daar in elke Staat op aarde net onsself, massas armes en ‘n paar miljoeners toegewy aan ons saak moet wees, plus polisie en soldate.
2.    Regdeur die wêreld moet ons onmin en twis saai. Hieruit verkry ons dubbele voordeel; eerstens hou ans elke nasie so in toom, want hulle besef ons vermoë om onmin te saai sowel as om dit te bekamp. Al die lande sien in ons die onvermydelike mag van bedreiging. Tweedens deur ons intriges, knoop ons al die draadjies wat ons hou in iedere Staat deur diplomatiek, ekonomiese verdrae of leningskontrakte. Om suksesvol te wees moet ons slinks en opdringerig wees gedurende onderhandelinge en verdrae, maar in die openbaar praat ons die ‘amptelike taal’ van eerlikheid en tevredenheid. Op die manier sal die Goyim en hul regerings, wie ons geleer het om alles op aanskyn te aanvaar, ons altyd sien as die redders en voogde van die menseras.
Oorlog Oral
3.    As een staat ons weerspreek, sal daar oorlog uitbreek met ‘n buurland. As hulle saamspan en ‘n koalisie teen ons vorm, staan ons hulle teë met ‘n wêreldoorlog.
4.    Die belangrikste faktor van politieke sukses is geheimsinnigheid; die woord en die daad van die diplomaat mag nooit ooreenstem nie.
5.    Ons moet die Goy regerings forseer in die rigting wat ons plan benodig, ‘n plan wat amper voltooid staan, en ons sal dit doen deur dit voor te stel as die openbare opinie, opinie wat ons geheimlik vorm deur daardie magtige krag; die Media, wat, met min uitsonderings, totaal en al in ons besit is.
6.    Om op te som, ons sisteem om die Goyim se regerings te beheer, een vir een, is terrorisme, en as hulle saamstaan teen ons, sal ons antwoord met die kanonne van Amerika of China of Japan.