1.    Ons sal binnekort grootse monoplolië bou, yslike versamelings rykdom, en darop sal selfs die grootste fortuine van die Goyim berus, tot so ‘n mate dat hulle tesame met state ten gronde sal gaan die dag wanneer die politieke ramp tref.

2.    Julle hier wat ekonomoë is, bereken gou die betekenswaardigheid van daardie kombinasie!

3.    Op elke moontlike manier moet ons die belangrikheid van ons supergoewerment ophef as die Beskermer en Voog van die wat ons vrywillig gehoorsaam.

4.    Die aristokrasie van die Goyim is as politiese mag lankal dood, ons steur ons nie aan hulle nie, maar as grondbesitters kan hulle ons skaad deur selfversorgend wees op hul eie hulpbronne. Dit is dus van uiterste belang dat ons hulle grond afneem ten alle koste. Die sal beste vermag word deur die grond met skuld te belas. Dit behoort grondbesit te beperk en aan ons onderdanig hou.

5.    Die aristokrate van die Goyim, altyd onteverede met net ‘n bietjie, sal hulself eersdaags uitbrand en wegbrand.
Ons sal die heidene verslaaf

6.    Terselfdertyd moet ons intensief sorg vir handel en nywerheid, maar, eerstens, spekulasie. Sonder finansiële spekulasie sal kapitaal in private hande net vermeerder, en dit sal landbou bevry van die skuldlas van die landsbanke. Wat ons soek, is dat nywerheid die grond onteien van arbeid en kapitaal, en deur spekulasie in ons hande al die geld van die wêreld plaas, en al die Goyim tot armoede dryf. Dan sal al die Goyim hulself voor ons werp, vir niks anders nie, as net bloot die reg om te bestaan.

7.    Om die totale verval van die Goyim mee te bring sal ons spekulasie bystand verleen, met die liefde vir luuksheid wat ons in die Goyim gekweek het, daardie honger na weelde wat alles opvreet. Ons sal lone verhoog, maar met geen voordeel vir die werker, want daarmee saam styg ons die prys van basies lewensbenodigdhede, ons sal sê dis as gevolg van misoeste en afname in beesboerdery.  Ons sal met sorg al hul nywerhede ondergrawe, deur die werkers gewoond te maak aan dronkenskap en anargie, en tegelykertyd sal ons alle vorme van Goy geleerdheid uitwis.

8.    Sodat die ware betekenis van gebeure die Goyim ontgaan tot op die regte tyd, sal ons dit vermom deur ‘n kastige drang om die werkende mense te help, en ook agter grootse beginsels van politieke ekonomie, soos ons ekonome se teorië graag uitbasuin.