1.    Hoe administrateer jy gemeenskappe deurtrek met korrupsie, gemeenskappe waar rykdom slegs bekom word deur slim truuks en onverwagse skelmstreke deur swendelaars, waar kroeks vry loop, waar moraliteit gehandhaaf word deur streng wetstoepassing en swaar strawwe, instede van gesamentlike waardes, waar gevoelens jeens Staat en Geloof gekleur word deur kastige metropolitaanse sofistikasie? Wat sal diesulke mense regeer, anders as die tiranie wat ek aan julle wil beskryf? Ons sal alle regeringmag intensief sentraliseer, en so alle magte van die samelewing in ons hand gryp. Ons sal daadwerklike beheer van openbare omgang vermag deur nuwe wetgewing. Hierdie wette sal die Goyim se voorregte en vryhede een vir een onttrek, en ons tirannie sal gekenmerk word aan die manjefieke omset daarvan, dit sal enige opstand in woord of daad uit die Goyim se gedagtes wis.

2.    Daar is die wat ons sal vertel dat tirannie nie vereenselwig kan word met die vooruitgang van vandag nie, maar ek sal die teendeel bewys.

3.    In die dae toe mense hul konings op hul trone gesien het as direkte gesante van God, het hulle aan daardie tirannie toegegee sonder murmerering, maar sedert ons hulle begin vertel het van hulle sogenaamde menseregte, sien hulle die konings as blote sterflinge. Die heilige seën het van die kroon af en uit die mense se oog geval, en so het ons dan hul geloof in God ontneem, wat die mag van die volk op die straat gewerp het vir elkeen, waar ons dit doodeenvoudig opgetel en toegeëien het.
Massas verlei deur leuens

4.    Die kuns om die masses te lei deur slim agterbakse teorië en woordjies, deur regulasies en allerhande eienaardige wetgewing, waarvan die Goyim niks verstaan nie, behoort aan die eksperts van ons administratiewe grootkoppe. Grootgemaak op ontledings, opmerkings en fyn, delikate berekeninge, is ons onoortreflik in ons kunsvaardigheid, en niemand kan ons oortref nie, nog minder in die beplanning van politieke aksies en samehorigheid. Op die vlak kon die  wit monnike ons dalk nog keer, maar ons het hulle beeld in die publieke oog beswadder as ‘n slinkse organisasie, terwyl ons eie organisasie veilig in die skadus gebly het. Vir die mense is dit seker om te ewe wie regeer, die Katolieke se Pous, of die tiran van die bloed van Sion, maar vir ons, die Gekose Volk, maak dit definitief saak.

5.    Daar is dalk nog kans dat ‘n koalisie van Goyim ons kan keer, maar die gevaar is min, want tussen hulle is daar stryd, met wortels so diep, dit kan nooit net so uitgeruk word nie. Ons het onderlinge twis tussen die Goyim aangemoedig deur godsdiens en ras, wat ons tot ‘n gewas laat groei het vir twintig eeue. Dit is hoekom nie een nasie ondersteuning sal vind as hulle hul hand lig teen ons nie, want elke regering besef maar te goed hoe onbetalend dit vir hulself sal wees. Ons is net te sterk, daar is geen mag wat kan ontkom nie. Die nasies kan onderling nie die geringste onderhandeling aanpak sonder dat ons deel daarin het nie.

6.    “Per me reges regnant.” Deur My regeer konings, sê die Heer. ...en Sy profete wat Hy gekies het om oor die aarde te regeer. God het ons die verstand gegee wat pas by ons taak. As die teenstanders ook verstand kon kry, sou dit hul min help, ‘n nuweling het altyd agterstand teen hy wat lank reeds besig is, die geveg tussen ons sal groots wees, soos die wêreld nog nie gesien het nie. Maar ja, die verstand kom te laat. Die wielietjies van die masjinerie van die Staat word deur ons enjin gedryf, en daardie enjin is goud. Die wetenskap van politieke ekonomie soos ‘uitgevind’ deur ons hoogleeraars het van ouds af koninklike aansien aan Kapitaal verleen.
Monopolikapitaal

7.    Kapitaal, om ongehinderd saam te werk, moet vrylik ‘n monopolie van nywerheid en handel daarstel, iets wat reeds gedoen word, wêreldwyd, deur ongesiene hande. Hierdie sal politieke mag verleen aan industrie, wat sal help om die volk te onderdruk. Deesdae moet ons liewer die mense ontwapen, as om hul oorlog toe te stuur; ons moet liewer die vlamme van hul passies aanblaas, as om te blus, so sal hulle hulself uitwis. Die voorste doel van ons Direktoraat is om die publiek se kop te verlam deur kritiek, dit weg te lei van ernstige sake wat weerstand kan aandui, om hulle mag af te lei na kastige verskille oor leë toesprake.

8.    Van ouds af het nasies -en individue- woorde aanvaar as bewys van dade, want hulle hou van ‘n goeie storie, en sal, in openbare aangeleenthede, amper nooit gaan kyk of daar dade is om die woorde te volg nie. Ons sal dus valse instellings stig wat baie sal praat oor hul eie bydrae aan vooruitgang.

9.    Ons sal vir onsself die masker aanneem van die liberale gesig van elke party, in alle rigtings, en ons sal daardie aangesig ‘n stem gee wat so baie sal praat dat al die mense bloot net moeg daarvan sal word, en alle gepratery begin haat.

10.    Ons kan die openbare opinie vasgryp as ons uitdrukking laat gee vanaf alle rigtings, met soveel teenstrydighede, en vir so lank en aaneen, dat die Goyim kop sal verloor in hierdie gemors en besef dat dit beter is om geen opinies te vorm oor politiek sake nie, wat tog nie vir gewone mense is om oor te kommer nie, want die wat regeer verstaan tog alles. Hierdie is die eerste geheim.

11.    Die tweede geheim tot ons suksesvolle regering is om elke nasionale tekortkoming, gewoonte, passie, lewenstoestand te vererger en vermeerder, dat almal verlore raak in die chaos, en mense mekaar begin misverstaan. Hierdie situasie saai onmin tussen partye, dit ontwrig enige kollektiewe magte wat nie aan ons buig nie, en dit vermy enige kanse dat individuele inisiatief ons sake enigsins verhinder. Daar is niks meer gevaarlik as persoonlike inisiatief nie, as daar goeie verstand daaragter sit, kan so iets meer vermag as miljoene van die mense wat ons reeds verwar het. Ons moet dus die opvoeding van die Goyim beperk sodat hulle, wanneer hulle op iets afkom wat ware kennis benodig, hulle hande omhoog sal werp in onmag en onvermoë. Die stresse van vryheid word getap deur kontak met die vryhede van andere, en dit lei na morele skokke, onvergenoegdheid en mislikheid. So sal ons die Goyim afkraak dat hulle ons internasionale magte sal verleen wat van nature ons in ‘n posisie sal plaas om geleidelik all die staatsmagte van die wêreld aaneen te bind, sodat ons ‘n super-regering kan vorm.

12.    In plaas ven die leiers van vandag, sal ons ‘n skynbeeld skep wat ons sal noem die Supergoewerment Administrasie. Sy hande sal uitstrek in alle rigtings soos knypers, en sy organisasie sal so groot wees, dat die nasies almal onderdanig sal wees.