1.    Dit is onvermydelik vir ons doel dat oorloë nie enige grond wen of grense skuif nie. Oorlog sal dus op ekonomies grondslag gevoer word, waar nasies noodwendig die delikate balans van ons behulpsame oorheersing sal waardeer, en so ondersteun albei magte ons ondersteuning, en val onder die genade van een van ons internasionale agentskappe, wat miljoene oë het, wat heeltyd kyk, sonder skroom of beperking hoegenaamd. Ons internasionale regte sal dan hulle nasionale regte uitwis, in die behoorlike sin daarvan, en dit sal die Nasies regeer presies nes siviele regte in ‘n Staat die mense toelaat om hul sake onderling te regeer.

2.    Die administrateurs wat ons uit die publiek sal kies, met streng aandag aan hulle vermoëns tot onderdanige gehoorsaamheid, sal nie geleerd wees in die politieke kunste nie, en dus maklik om aan die neus gelei te word deur briljante en geleerde adviseurs, spesiaal geteel en afgerig van kindsbeen af om die sake van die wêreld te beheer. Soos jul tog weet, leer hierdie spesialiste om te regeer deur spesifieke inligting uit die geskiedenis in te gaar. Daadwerkilke aantekeninge van gebeure soos dit ontvou het. Die Goyim word nie gelei deur onbevooroordeelde historiese oorsig nie, hulle volg teoretiese riglyne sonder enige gedagte aan die uiteindelike gevolge. Ons kan hulle verontagsaam, laat hulle hulself vermaak tot die uur slaan, of droom van nuwe uitspattige vermaak, of soete herinneringe aan vroëre sulke uitspattighede. Laat hulle glo die teorië is wetenskaplik bewys, en kweek hulle deur die inligtingsmedia om hierdie teorië blind na te volg. Die Goy intellektuele sal hulself opstop  met kennis sonder enige logiese geheel, en sonder om seker te maak, sal hulle hierdie teorië in werking stel. Teorië wat ons agentskappe sorgvuldig aanmekaargeplak het met die doel om hulle op te voed in die rigting wat ons benodig.

3.    Moet geen oomblik dink hierdie stellings is ydele woorde nie: dink bietjie aan die suksesse wat ons gereël het vir Darwinisme, Marxisme, Nietzsche... Vir ons Joodses, in elk geval, is dit duidelik hoe die Goyim se koppe warboel met ‘n menigte strydende en onversoenbare ‘waarhede’.

4.    Dit is baie belangrik dat ons die karakter, denkpatroon en gewoontes van elke nasie ken, sodat ons nie misstap in die politieke omgang of in die rigting van administratiewe aangeleenthede nie. Die triomf van ons sisteem is dat dele van ons  masjienerie vervang kan word, soos benodig deur die temperament van enigeen van die nasies wat ons teëkom, maar sukses sal nie verseker word nie, tensy ons die lesse van die verlede opsom en toepas op die hede.

5.    In die hande van die Staat is daar ‘n grootse mag om die gedagtes van die massas te lei, en dit is die Media. Die doel van die Media is om duidelik uit te wys wat ons kastig broodnodig het, om die massas ‘n plek te gee om te kla, om uitdrukking en geboorte te gee aan twis. Dit is in die Media waar die vryheid van spraak seëvier en tot lewe kom. Maar die Goy state het g’n benul gehad hoe om hierdie Mag te tem nie, en dit het alles in ons hande geval. Deur die Media kon ons beïnvloed vanuit die skadu’s, te danke aan die Media het ons nou al die goud, al moes ons dit uit ‘n see van bloed en trane hark. Maar ons was wel vergoed, al moes ons baie van ons eie offer. Iedere slagoffer aan ons kant, is een duisend Goyim lewens werd in God se aansien.